Hidrolize Kolajen Peptit Nedir?

Vücudumuzla ilgili son zamanlarda en çok konuşulan konulardan biri olan kolajenin birçok çeşidini duymaktayız. Hidrolize kolajen peptit, kolajen gibi birçok kolajen adları bulunmaktadır. Bu adlar farklı formlardaki kolajen takviyelerini ifade etmektedir.

İnsan vücudundaki önemli yapı taşlarından biri olan kolajen bir proteindir. İnsan vücudunun yaklaşık %60’ı su, %20’si protein ve %15’i yağdan geri kalan kısım ise çeşitli vitamin minerallerden oluşmaktadır. Proteinin içeriğinin yaklaşık %30’unu ise kolajen oluşturmaktadır. 

Kolajen molekülü 3 tane zincirin bobin gibi sarıldığı üç sarmallı bir yapıdır ve her zincir yaklaşık 1000 aminoasitten oluşmaktadır. Amino asitlerin uç uca eklenmesiyle oluşturdukları kısa zincire peptit, uzun zincirlere ise protein adı verilmektedir. Kolajenler ise aminoasit diziliminden oluşan protein yapıdır. Doğal kolajenin enzimler yardımıyla kontrollü olarak parçalanmasıyla oluşan kısa aminoasit zincirlerine kolajen peptit denir. Kolajen peptitleri soğuk suda çözünür, kolayca sindirilir ve vücut tarafından emilebilir.

Kolajen takviyelerinde hidrolize kolajen peptitlerin kullanılması; vücutta daha kolay emilim ve dağılım gösterme, daha fazla antioksidan kapasite ve nötr renk ve koku ile kullanım avantajı sağlamaktadır. Aynı zamanda; kolajen peptitlerinin biyoaktif peptit olarak hücreye ulaşıp, bu peptitlerin kolajen sentezi ve hyaluronik sentezini arttırmaktadır.

Özetle; hidrolize kolajen = kolajen hidrolizat = kolajen peptit üçü de eş anlamlı aynı ürünlerdir. Birçok farklı isimde kullanılması kafa karışıklığı oluştursa da aralarında fark bulunmamaktadır. Bu nedenle kolajen takviyelerinden daha hızlı emilim ve yüksek biyoyararlanım elde edebilmek için hidrolize kolajen peptit içeren ürünler tercih edilmelidir.

Bella, J., Brodsky, B., & Berman, H. M. (1995). Hydration structure of a collagen peptide. Structure3(9), 893-906.

Zhao, X., Zhang, X., & Liu, D. (2021). Collagen peptides and the related synthetic peptides: A review on improving skin health. Journal of Functional Foods86, 104680. 

León-López, A., Morales-Peñaloza, A., Martínez-Juárez, V. M., Vargas-Torres, A., Zeugolis, D. I., & Aguirre-Álvarez, G. (2019). Hydrolyzed collagen—sources and applications. Molecules24(22), 4031.

Liu, D., Nikoo, M., Boran, G., Zhou, P., & Regenstein, J. M. (2015). Collagen and gelatin. Annual review of food science and technology6, 527-557.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.